КОНКУРС ЗА ЛИЧНИ ИСТОРИИ ПРЕСЪЗДАДЕНИ В КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ

Сдружение „Моят град“ обявява Конкурс за събиране на лични истории, свързани с агресивно поведение и сексуално посегателство над момичета между 14 и 18 годишна възраст.Това е една от най-широко разпространените форми на насилие, основано на пола. Но за този проблем не се говори достатъчно и понастоящем липсват програми за първична превенция, залегнали в образованието.В конкурсаПродължете с четенето на „КОНКУРС ЗА ЛИЧНИ ИСТОРИИ ПРЕСЪЗДАДЕНИ В КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ“

ЛИЧНИ ИСТОРИИ ПРЕСЪЗДАДЕНИ В КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ ЩЕ ПРОМЕНЯТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА КЪМ СЕКСУАЛНИТЕ ПОСЕГАТЕЛСТВА НАД МОМИЧЕТА СРЕД САМИТЕ ТИЙНЕЙДЖЪРИ

На 30 ноември 2021 г. в конферентната зала на Регионален телевизионен център-Варна към БНТ се проведе информационно събитие, представящо целите и предстоящите дейности по проект „НЕ значи не!“.Проектът се реализира от Сдружение „Дебют“ в партньорство със Сдружение „Моят град“ и има за цел да създаде предпоставки за изграждане на нови политики за първична превенция наПродължете с четенето на „ЛИЧНИ ИСТОРИИ ПРЕСЪЗДАДЕНИ В КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ ЩЕ ПРОМЕНЯТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА КЪМ СЕКСУАЛНИТЕ ПОСЕГАТЕЛСТВА НАД МОМИЧЕТА СРЕД САМИТЕ ТИЙНЕЙДЖЪРИ“

АЗ И ДИГИТАЛНАТА РЕАЛНОСТ

През 2020 г. Сдружение „Моят град“ реализира проект „Аз и дигиталната реалност“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности. Хиляди младежи бяха подкрепени в борбата с агресията и различни зависимости в дигиталната среда, чрез: Създадената Интерактивна обучителна програма на тема: „Разпознаване на кибер агресията иПродължете с четенето на „АЗ И ДИГИТАЛНАТА РЕАЛНОСТ“

ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ЗАЕТОСТ

Младежка инициатива: Социално предприемачество, равнопоставеност и заетост, се реализира от Сдружение „Моят град“ с финансовата подкрепа на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“ през 2020 г.В рамките на инициативата беше разкрито Социално ателие „Мечтатели“. То е насочено към младежи от уязвимите групи. Целта е тези младежи да се справят по-лесно със социалната изолация, получавайкиПродължете с четенето на „ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ЗАЕТОСТ“

КАРИЕРИ НА БЪДЕЩЕТО

През 2019 г. Сдружение „Моят град“ реализира успешно Проект „Кариери на бъдещето“ по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 3: Структурен диалог – срещи между младежи и хора, взимащи решения, в областта на младежта.Целта на проект „Кариери на бъдещето“ е да подкрепи младите хора в избора им на професия. Да очертае възможните пътища за бъдеща реализацияПродължете с четенето на „КАРИЕРИ НА БЪДЕЩЕТО“

ПОВИШАВАНЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ СРЕД МЛАДЕЖИТЕ

През 2019 г. Сдружение „Моят град“ реализира успешно проект „Повишаване на медийната грамотност и предприемаческите нагласи сред младежите“, финансиран от Община Варна, Програма „Младежки проекти 2019 г. на Дирекция „Образование и младежки дейности“. В резултат от изпълнението на проекта, 30 младежи от Варна развиха умения за предприемачество, за критично мислене и медийна грамотност. Научиха сеПродължете с четенето на „ПОВИШАВАНЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ СРЕД МЛАДЕЖИТЕ“

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЗАЕТОСТ

Сдружение „Моят град“ реализира през 2018 г. Проект „Младежко предприемачество и заетост“ по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 3: Структурен диалог – срещи между младежи и хора, взимащи решения, в областта на младежта. След приемане на отчета от страна на Еразъм+, изпълненият проект беше предложен от Програма Еразъм, като добра практика по Еврогайдънс.Целта на ПроектПродължете с четенето на „МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЗАЕТОСТ“

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАРИЕРИ НА БЪДЕЩЕТО

През 2018 г. беше реализиран проект „Младежко предприемачество и кариери на бъдещето“, финансиран от Община Варна, Програма „Младежки проекти 2018г. на Дирекция „Образование и младежки дейности“.В резултат от изпълнението на проекта 30 младежи от Варна, ученици от 11 и 12 клас развиха умения за кариерно ориентиране, научиха се да познават професиите на бъдещето, да сеПродължете с четенето на „МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАРИЕРИ НА БЪДЕЩЕТО“

БЪДИ АКТИВЕН МЛАДЕЖ

През 2017 г., Сдружение „Моят град“ реализира проект: „Бъди активен младеж“ НПИМД №242-Н3/2017 по Национална програма за изпълнение на младежки дейности , направление „Активизирай младите“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.Целта на проекта е прилагане на методи за справяне в рискова среда, насърчаване на здравословен и физически активен начин на живот средПродължете с четенето на „БЪДИ АКТИВЕН МЛАДЕЖ“

ВАРНА ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД

Над 25 младежи от Варна получиха конкретни умения по операторско майсторство и режисура, сценографски техники в киното, видео заснемане и монтаж в рамките на проект „Варна през моя поглед“, който се реализира в партньорство с Българска национална телевизия във Варна. Създаденият видео филм „Живота на Варна през моя поглед“, стана част от Кандидатурата на ВарнаПродължете с четенето на „ВАРНА ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“