ПРОЕКТИ

Реализирани проекти

КОНКУРС ЗА ЛИЧНИ ИСТОРИИ ПРЕСЪЗДАДЕНИ В КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ

Сдружение „Моят град“ обявява Конкурс за събиране на лични истории, свързани с агресивно поведение и сексуално посегателство над момичета между 14 и 18 годишна възраст.Това е една от най-широко разпространените форми на насилие, основано на пола. Но за този проблем не се говори достатъчно и понастоящем липсват програми за първична превенция, залегнали в образованието.В конкурса…

ЛИЧНИ ИСТОРИИ ПРЕСЪЗДАДЕНИ В КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ ЩЕ ПРОМЕНЯТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА КЪМ СЕКСУАЛНИТЕ ПОСЕГАТЕЛСТВА НАД МОМИЧЕТА СРЕД САМИТЕ ТИЙНЕЙДЖЪРИ

На 30 ноември 2021 г. в конферентната зала на Регионален телевизионен център-Варна към БНТ се проведе информационно събитие, представящо целите и предстоящите дейности по проект „НЕ значи не!“.Проектът се реализира от Сдружение „Дебют“ в партньорство със Сдружение „Моят град“ и има за цел да създаде предпоставки за изграждане на нови политики за първична превенция на…

АЗ И ДИГИТАЛНАТА РЕАЛНОСТ

През 2020 г. Сдружение „Моят град“ реализира проект „Аз и дигиталната реалност“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности. Хиляди младежи бяха подкрепени в борбата с агресията и различни зависимости в дигиталната среда, чрез: Създадената Интерактивна обучителна програма на тема: „Разпознаване на кибер агресията и…

ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ЗАЕТОСТ

Младежка инициатива: Социално предприемачество, равнопоставеност и заетост, се реализира от Сдружение „Моят град“ с финансовата подкрепа на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“ през 2020 г.В рамките на инициативата беше разкрито Социално ателие „Мечтатели“. То е насочено към младежи от уязвимите групи. Целта е тези младежи да се справят по-лесно със социалната изолация, получавайки…

КАРИЕРИ НА БЪДЕЩЕТО

През 2019 г. Сдружение „Моят град“ реализира успешно Проект „Кариери на бъдещето“ по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 3: Структурен диалог – срещи между младежи и хора, взимащи решения, в областта на младежта.Целта на проект „Кариери на бъдещето“ е да подкрепи младите хора в избора им на професия. Да очертае възможните пътища за бъдеща реализация…

ПОВИШАВАНЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ СРЕД МЛАДЕЖИТЕ

През 2019 г. Сдружение „Моят град“ реализира успешно проект „Повишаване на медийната грамотност и предприемаческите нагласи сред младежите“, финансиран от Община Варна, Програма „Младежки проекти 2019 г. на Дирекция „Образование и младежки дейности“. В резултат от изпълнението на проекта, 30 младежи от Варна развиха умения за предприемачество, за критично мислене и медийна грамотност. Научиха се…

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЗАЕТОСТ

Сдружение „Моят град“ реализира през 2018 г. Проект „Младежко предприемачество и заетост“ по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 3: Структурен диалог – срещи между младежи и хора, взимащи решения, в областта на младежта. След приемане на отчета от страна на Еразъм+, изпълненият проект беше предложен от Програма Еразъм, като добра практика по Еврогайдънс.Целта на Проект…

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАРИЕРИ НА БЪДЕЩЕТО

През 2018 г. беше реализиран проект „Младежко предприемачество и кариери на бъдещето“, финансиран от Община Варна, Програма „Младежки проекти 2018г. на Дирекция „Образование и младежки дейности“.В резултат от изпълнението на проекта 30 младежи от Варна, ученици от 11 и 12 клас развиха умения за кариерно ориентиране, научиха се да познават професиите на бъдещето, да се…

БЪДИ АКТИВЕН МЛАДЕЖ

През 2017 г., Сдружение „Моят град“ реализира проект: „Бъди активен младеж“ НПИМД №242-Н3/2017 по Национална програма за изпълнение на младежки дейности , направление „Активизирай младите“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.Целта на проекта е прилагане на методи за справяне в рискова среда, насърчаване на здравословен и физически активен начин на живот сред…

ВАРНА ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД

Над 25 младежи от Варна получиха конкретни умения по операторско майсторство и режисура, сценографски техники в киното, видео заснемане и монтаж в рамките на проект „Варна през моя поглед“, който се реализира в партньорство с Българска национална телевизия във Варна. Създаденият видео филм „Живота на Варна през моя поглед“, стана част от Кандидатурата на Варна…


Актуално

Можеш да се регистрираш, за да получаваш информация за предстоящи проекти.

%d блогъра харесват това: