ПОКАНИ

ПОКАНА от 10.10.2022г. За „Наем на техника за заснимане и наем монтажно студио“за нуждите на изпълнение на проект ACF/877 „Не значи НЕ“, съгласно техническото задание,съдържащо се в настоящата покана. ПОКАНА от 10.03.2022г. За „Осигуряване и доставка на храна: сандвичи ибезалкохолни напитки за обучаеми, осигуряване на зала за конференция, техническоозвучаване, кафе паузи и обяд“ ПОКАНА от … Продължете с четенето на ПОКАНИ