ПОКАНИ

ПОКАНА от 10.03.2022г. За „Осигуряване и доставка на храна: сандвичи ибезалкохолни напитки за обучаеми, осигуряване на зала за конференция, техническоозвучаване, кафе паузи и обяд“ ПОКАНА от 01.05.2022г. ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МОЯТ ГРАД“