ПОКАНИ

ПОКАНА 01 ПОКАНАЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НАСДРУЖЕНИЕ „МОЯТ ГРАД“БУЛСТАТ 176256277 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МОЯТ ГРАД“ Управителният съвет на Сдружение “Моят град“ на основание чл. 25 ал.1 от Устава и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно Общо събрание на 03.06.2022 год. от 17:30 часа, в … Продължете с четенето на ПОКАНИ